Liseye Geçiş Sınavı: LGS Nedir?

0
122

LGS (Liseye Geçiş Sınavı), ilköğretim okullarının 8. sınıflarında eğitim gören öğrencilerinin girdiği bir merkezi sınavdır. LGS Nedir? Liselere geçiş amacı ile düzenlenen sınav, eski TEOG sisteminin yerine gelmiştir. Liseye Geçiş Sınavının 2020 yılında da gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Sınav tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahmini tarih 13 Haziran 2020 olarak verilmektedir.

LGS Nedir?

LGS, ilköğretim öğrencilerinin ortaoğretim kurumlarına geçebilmesi için gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sebeple, öğrencilerin sınavda elde ettikleri puanın %70’i ile ilköğretim kurumlarında edindikleri diploma notunun %30’u alınarak bir yerleştirme puanı oluşturulmaktadır. LGS sistemi, içerisinde iki farklı yerleştirme şekli barındırmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, sınav ile öğrenci alan okullara yerleştirmedir. Nitelikli okullar olarak adlandırılan bu kurumlar, sınavda %10’luk dilime girmeye hak kazanan öğrencilerin tercihine açılacaktır. Bir diğer yerleştirme şekli ise, sınavsız ve adrese bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, ikamet ettikleri ilçe sınırları içerisinde bir okula yerleştirilirler. Bu durum, sınavı önemli bir hale getirmektedir. Öğrencilerin istedikleri okula girebilmeleri, sınavdan alacakları sonuçla paraleldir.

LGS, iki oturum şeklinde gerçekleşmektedir. Birinci oturum, sabah saatlerinde gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında gerçekleşen LGS birinci oturumu saat 09.30’da başlamıştır. İkinci oturumun ise 11.30’da başladığı görülmektedir. Öğrenciler, sınavı iki oturum şeklinde yapacakları için bir molaya sahip olacaklardır. Birinci oturum, ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), din kültürü (10) ve yabancı dil (10) testlerini içermektedir. Toplamda 50 sorudan oluşmakta olan sınav için öğrencilere 75 dakika süre tanınmaktadır. İkinci oturumda ise matematik (20) ve fen bilgisi (20) testleri yer almaktadır. Öğrenciler, ikinci oturumda toplamda 40 adet soru çözecektir. 40 soru için öğrencilere tanınan süre geçen yıl 60 dakika iken bu yıl 20 dakika eklenerek 80 dakika olarak belirlenmiştir. İki oturumda gerçekleşen sınavda öğrenciler sözel ve sayısal testleri tamamlamış olacaktır. Sınavın gerçekleştiği tarihten kısa bir süre sonra, sonuçlar puan ve yüzdelik dilim olarak açıklanmaktadır. Öğrenciler, sınavda elde ettikleri puan ve yüzdelik dilime bağlı olarak okul tercihinde bulunabileceklerdir.

LGS’ye Kimler Başvurabilir?

LGS (Liselere Giriş Sınavı), ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri için düzenlenen bir merkezi sınavdır. LGS başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

  • 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ortaoku sekizinci sınıflarında örgün olarak öğrenim görmek
  • Herhangi bir ortaöğretim kurumunun örgün eğitimine kayıtlı olmak ve öğrenim görülen okulda sekizinci sınıf seviyesinde eğitim almak
  • 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yurt dışında eğitim gören öğrenciler için; Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullardan birinde sekizinci sınıf seviyesinde öğrenim görmek
  • Yurt dışında yaşayan ve e-Okul sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan öğrenciler için; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Başkonsolosluk ya da Konsolosluk araclığı ile öğrenim belgelerinin kontrol edilmesi. (Öğrenim belgesi kontrolü 5/2/2004 tarihinde yayınlanmış olan 25393 sayılı Resmi Gazete yayınlı denklik yönetmeliği dikkate alınarak yapılmaktadır.

LGS Sisteminde Tercih Neye Göre Yapılıyor?

LGS sistemleri, farklı bir tercih sistemine sahiptir. Sınava giren öğrenciler; fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program liseleri, meslek liseleri gibi pek çok farklı liseye yerleşebilecektir. Öğrencilerin LGS ile yerleşebilecekleri okul sayısı Türkiye genelinde 1367 olarak hesaplanmıştır. Kontenjan dağılımları liselere göre bakıldığında; fen liseleri için 34 bin 500, sosyal bilimler liseleri için 9 bin 450, anadolu liseleri için 34 bin 500, anadolu imam hatip liseleri için 38 bin 800, meslek ve teknik liseleri için 19 bin 100 öğrencilik kontenjanın olduğu görülmektedir. LGS’ye giren öğrencilerin tercih edecekleri okul sayısı en az 2 en çok 5 okul olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, tercih ettikleri okullara yerleşemedikleri takdirde ikamet ettikleri ilçede adreslerine yakın bir okula yerleşecektir.

LGS Puanlama Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

LGS puanı, öğrencilerin sayısal ve sözel alandaki testlerde sahip oldukları doğru ve yanlış sayılarına bakılarak hesaplanmaktadır. Öğrencilerin sınavda elde ettikleri ham puan, her teste ait doğru sayısından yanlış sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmaktadır. Ham puan sisteminde standart sapma metodu kullanılmaktadır. LGS’de yer alan testlerin puan ağırlıkları birbirinden oldukça farklıdır. Türkçe, matematik ve fen bilgisi sorularının puanlamadaki katsayıları 4 iken; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil sorularının katsayıları 1’dir. Bu sebeple, katsayısı yüksek bir testte yapılan yanlış bir soru, katsayısı düşük bir testte yapılan yanlış bir sorudan daha fazla puan kaybettirmektedir. Öğrencilerin puan ve sıralamaları hesaplanırken bu katsayılar göz önünde bulundurulacaktır.

LGS’de Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

LGS’ye girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile sınav yerinde hazır olarak bulunmalıdır. Öğrenciler yanlarında mutlaka; en az iki adet koyu kurşun kalem, yumuşak bir silgi ve kalemtıraş bulundurmalıdır. Kimlik belgesinde ya da sınav giriş belgesinde herhangi bir eksiklik bulunan adayların sınava alınmayacağı bildirilmiştir. LGS, zamanın iyi kullanılmasını gerektiren bir sınavdır. Öğrencilerin, zorlandıkları sorularda zmana kaybetmeyip bir diğer soruya geçmesi oldukça önemlidir. Zamanı kalan öğrenciler, boş bıraktıkları sorulara daha sonra dönebilmektedir.

Sınav içerisinde yapılan kodlamalar oldukça önemlidir. Öğrenciler, kitapçık türünü ve soruları doğru kodladığına emin olmalıdır. Sınavdan çıkmadan önce kodlamaların kontrol edilmesi son derece önemlidir. Özellikle kitapçık türünün doğru işaretlenmesi sınavın geçerliliği için hayati önem taşımaktadır. LGS’de üç adet yanlış soru bir doğruyu götürmektedir. Bu sebeple, öğrencilerin bilmedikleri soruları işaretlememesi gerekmektedir. İki oturumda gerçekleşen sınavda, oturumlar arasında verilen molada sınav hakkında konuşulmaması moral ve motivasyon açısından oldukça önemlidir. Molayı ihtiyaçlarını gidermek için kullanan öğrenciler sınavda daha başarılı olacaktır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz